Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 492, den 12 januari 2004

Yttrestyrd eller inrestyrd? – Hitta balansen

På ett föredrag för chefer i ett nygammalt ämne, positivt tänkande, fick jag frågan: "Men hur gör man med alla dessa saker som man bör och måste?" Frågeställaren upplevde att "måstena" stod i vägen för det han kände var rätt. Dagens informationsflöde ger förvisso många måsten.

Det är ett val vi alla måste göra. Är det så att vi låter reklamen, chefen, media, arbetskamraterna, politikerna, grannarna, släkten och vännerna styra våra liv? Alltså yttre styrning. Eller lyssnar vi inåt och låter vår egen uppfattning styra? Inre styrning.

I reklamens värld möts vi ofta av yttre attribut som påstås göra oss lyckliga. I familjepolitikens värld torgförs en standardmall som självklart inte är bäst för alla. Även i chefens värld finns ett enormt utbud av idéer, metoder och åsikter om hur man blir den perfekta chefen.

Har vi valfrihet samt tid och förmåga att välja så borde det dock inte vara ett problem. Vi kan lyssna inåt och välja det som känns rätt utifrån det vi vet. Många oroar sig dock för vad andra ska tycka. Vi tvekar och satsar på det "politiskt korrekta".

En klok person formulerade det mycket krasst: "Du har ett val här i livet. Antingen blir du diskvalificerad av andra, när du går efter din egen uppfattning, eller också diskvalificerar du dig själv, när du går efter andras uppfattning. Det sistnämnda gör dock mest ont i längden." Alltså mår vi bättre av att lyssna till oss själva och handla utifrån vår egen övertygelse.

Givetvis handlar det om att hitta en balans som ger oss både inre och yttre värden i livet. Dagens informationsflöde är dock så förföriskt att du lätt kan känna dig lite udda när du hittar balansen mellan det yttre och inre. Belöningen är dock stor. Du känner dig mer tillfreds, blir mer kreativ och kommer att få fler spännande möten och bygga allt bättre relationer.

Här är några tips för att hitta din balans mellan yttre och inre styrning:

  • Gör en inre inventering av var du står. Skriv listor av typen: 25 saker jag tycker om att göra; 10 saker jag uppskattar hos mig själv; 10 saker jag vill göra i resten av mitt liv. Välj bland dessa saker. Vad har mest energi? Detta kan ge dig en ledtråd till försummade inre delar hos dig själv.

  • Lista alla dina "bör" och "måsten". Sätt sedan "Jag vill..." framför vart och ett av dem. Läs dem högt för dig själv. Hur känns det? Vilka känns rätt och vilka känns fel?

  • Vid kniviga val, gör dig själv medveten om de olika alternativa vägar du ser framför dig. Måla upp en bild där du föreställer dig hur tre olika handlingsalternativ skulle arta sig på 1, 2 eller 5 års sikt. Tänk igenom vilka de positiva och negativa konsekvenserna av varje val skulle bli. Då är det lättare att upptäcka vad som känns rätt för dig.

  • Våga vara annorlunda! De inre belöningarna är vida mer värda än de yttre.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN