Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 462, den 9 september 2002

Att ta emot kritik med självkänslan i behåll

Positiv kritik är lika trevligt och stärkande som negativ är obekvämt och jobbigt. Så verkar många tycka. Därför blir negativ kritik ofta svårt även för den som måste ge det. Resultatet blir att kommunikationen brister och alla förlorar. Men om bägge parter samarbetar så kan positiv och negativ kritik bli något riktigt bra.

Att få återkoppling – positiv och negativ kritik – på jobbet av arbetskamrater och chefer blir allt vanligare. Det är ett sätt i många organisationer för att upprätthålla kvalitet, service och effektivitet.

Negativ kritik upplevs som jobbigt av ett enda skäl: att det är så lätt att blanda ihop sak och person. Det blir inte lättare av att många i arbetslivet idag fick mindre väl framförd kritik under skoltiden.

Det är högst mänskligt att fela. Vi glömmer saker, säger fel, gör fel, klantar oss och slarvar. Ibland upptäcker vi själva vad vi gör för fel. Andra gånger behöver vi någon som påtalar det för oss.

Eftersom människor inte är ofelbara så måste vi ta hänsyn till detta. I frågor om liv och död som t.ex. i trafikflyget och inom sjukvården har vi skapat rutiner för att ett mänskligt misstag inte ska behöva orsaka en katastrof.

Men även i andra sammanhang behövs någon form av återkoppling för att skapa och bibehålla bra arbetsresultat. Vi ger våra politiker återkoppling genom debatt och med vår röst i politiska val. Som konsumenter ger vi återkoppling till varuproducenterna genom vad vi väljer att köpa.

Självklart är det ett oavvisligt krav att personlig återkoppling ges med känslighet och respekt. Vi som tar emot kritiken kan dock underlätta det hela genom att se konstruktivt på återkopplingen och vara villiga att skilja på sak och person.

Här är några praktiska strategier:

  • En tillitsfull relation är A och O för att kritik ska handla om sak och inte om person. Be därför om återkoppling redan i början av ett jobb. Be att få veta vad du gör bra och vad du behöver förändra. På så sätt hjälper du din chef eller arbetskamrat att känna sig mera bekväm och skapar förutsättningar för en bra återkoppling.

  • Respektera ditt värde som människa. Du har rätt att finnas till här på jorden, vare sig du är duktig eller inte. Ingen kan göra allt perfekt. Men alla kan någon gång göra något perfekt.

  • Om du har en chef eller arbetskamrat som bara kritiserar, be honom eller henne om att också få positiv återkoppling.

  • När du känner dig varm i kläderna: Tänk efter, vad är det värsta som kan sägas? Förbered dig på att ta emot det konstruktivt och välkomna det sedan. När du kommer i situationen att få kritik, tänk att "OK, jag klarar detta".

Att kunna ta emot positiv och negativ kritik med självkänslan i behåll kräver villighet och samarbete från bägge parter.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

I nr 351 skrev vi om hur man kan ge konstruktiv kritik. Läs artikeln på www.strategier.se/462.html


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN