Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 541, den 20 mars 2006

Radikal icke-skola – vad kan det lära oss?

Den snabbast växande skolformen i USA är hemundervisning. I USA undervisas ungefär lika många barn hemma som i Sverige går i friskolor. Hemundervisande föräldrar utvecklar nya pedagogiska metoder. En av de mest provocerande är vad som kallas "Radical Unschooling", i svensk översättning radikal icke-skola.

Enligt The Unschooling Handbook så kan icke-skola sägas vara "att lära sig vad man vill, när man vill, på det sätt man vill, var man vill och för sina egna skäl". Radikal icke-skola är 100% tillämpad icke-skola.

Radikal icke-skola skulle lätt kunna avfärdas som ett udda fenomen om det inte vore för en besvärande omständighet – det fungerar. Även elever som lär sig själva i hemmet understödda av sina föräldrar med radikal icke-skola klarar amerikanska standardprov bättre än vanliga skolelever och går vidare till universitet. Liksom andra hemundervisade elever är de också mer mogna, mer socialt kompetenta och har lika bra eller bättre självförtroende.

Icke-skola innebär att eleven helt sätter schema och läroplan och föräldern är en handledare som hjälper till. Den har stora likheter med den fria pedagogik som formulerades av Paulo Freire. En pedagogik som haft svårt att få fäste i skolan, även om vissa lärare och vissa skolor lyckats.

Det verkar vara två element som får icke-skola och framgångsrik fri skolpedagogik att fungera: gemensamma värderingar och flow. I en skola där eleverna har skilda värderingar uppstår lätt konkurrens om uppmärksamheten, vilket ofta stör undervisningen. Utan flow sker inget effektivt lärande.

Stressforskaren Peter Währborg menar att 30 barn i en klass säkert fungerade bra i en liten ort på 50-talet där alla kände alla.Den berömda fria pedagogiken i Reggio Emilia fungerar bäst i sin egen sociala miljö, enligt Howard Gardner. Den fria Summerhillskolan fungerade med internat, en fullt ut tillämpad elevdemokrati och en stark ledarpersonlighet, A.S. Neill. Där var det frivilligt för eleverna att delta på lektionerna.

I det moderna samhället är familjen ofta den enda kvarvarande värderingsmässigt enhetliga sociala institutionen. Troligtvis är det därför extrema metoder som radikal icke-skola kan fås att fungera där.

I den fria pedagogiken och framförallt i hemundervisning finns flow. Forskning visar att tonåringar i flow är lyckligare, mer opitimistiska, har större självförtroende, studerar mer, har fler aktiva fritidsintressen och tillbringar mer tid tillsammans med vänner helt oberoende av föräldrarnas inkomst, utbildning och sociala status.

I vuxenvärlden är mentorskap ett annat exempel på gemensamma värderingar – god personkemi – och flow genom en fullt ut individualiserad pedagogik.

Den udda men fungerande företeelsen radikal icke-skola lär oss alltså en hel del.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/541.html


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN