Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 391, den 17 maj 1999

Byt karriär och sök jobb på ett kreativt sätt

De ständiga förändringarna i arbetslivet gör att även s.k. "fasta" jobb mer och mer får karaktären av att vara tillfälliga jobb. Vi kommer alltså att få söka jobb oftare. Den amerikanska klassikern: What color is your parachute? är en bok som ingående beskriver hur man kan byta karriär och söka arbete på ett kreativt sätt.

Författaren, Richard Nelson Bolles, har publicerat en ny upplaga varje år sedan 1970! Boken bygger på erfarenheter från tusentals arbetssökande, karriärbytare och rekryterare. Det är världens mest sålda bok i sin genre och den är översatt till sju språk. Boken svarar på alla upptänkliga frågor om att byta och hitta jobb.

Det finns alltid jobb! Detta är Bolles första tes och han ber oss skriva detta på badrumsspegeln. Det betyder dock inte att alla jobb är självklart lätta att hitta. Hans andra tes är att jobbsökande är en färdighet som man kan lära sig. Bokens kreativa jobbsökarmetod leder till ett nytt arbete för 86% av de som söker enligt författarens undersökningar. Metoden kräver dock månader av hårt, hängivet och tålmodigt heltidsarbete.

Metoden i korthet: Inventera sina färdigheter, intressen och värderingar; Undersöka vilka yrken och arbetsplatser dessa kan motsvara; Hitta arbetsplatser där dessa yrken finns – välj tio företag att forska grundligt på; Hitta personen-med-befogenhet-att-anställa-dig och ordna ett möte där du berättar hur dina färdigheter kan hjälpa företaget med deras problem.

Här är några fler exempel ur Bolles söka jobb-filosofi:

  • Många jobb annonseras aldrig ut. En del jobb uppstår först när rätt person dyker upp. Att jobbet inte utannonserats behöver inte betyda att det inte finns.

  • En viktig del i Bolles metodik är att göra s.k. Informativa Intervjuer. Fråga bekanta och bekantas bekanta efter människor med jobb liknande de du söker. Intervjua dessa personer om jobbet, dess fördelar och nackdelar och var de tror att det kan finnas liknande jobb idag. Fortsätt sedan med Informativa Intervjuer hos presumtiva personer-med-befogenhet-att-anställa-dig.

  • En vanlig föreställning är att vi lättare får jobb om vi tar vilket jobb som helst. Bolles menar tvärtom att ju mer specifikt vi vet vad vi vill göra och vad vi kan åstadkomma på den högsta tänkbara position våra kvalifikationer tillåter, desto större är möjligheten att få ett jobb.

  • Skicka alltid ett tackkort till varje person som på något sätt hjälpt till i processen att hitta ett jobb. Det betalar sig!

Att gå igenom Bolles jobbsökarprocess gör säkert varje människa gott. Vi blir antingen övertygade om att vi har ett bra jobb eller inspirerade att söka oss vidare. Dessutom kan det ju vara tryggt att veta att det finns kreativa sätt att byta jobb.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på www.strategier.se/391.html


© 1999 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN