Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 351, den 25 augusti 1997

Konsten att ge konstruktiv kritik

Att ge personlig kritik till andra på ett konstruktivt sätt är något av det svåraste som finns. Det är lätt att såra och sätta igång helt andra processer än man avsåg. För att lyckas med detta behöver vi ha en klar positiv avsikt med vår kritik.

Här ska vi titta på den svåraste kritiken, den som är nära förknippad med vår personlighet, t.ex. hur man talar inför en grupp, hur man löser konflikter, barnuppfostran m.m. Är det nödvändigt att ge kritik överhuvudtaget? Nej, många gånger är det onödigt, men givetvis behövs det när någon av slarv, okunskap eller ilska gör fel som kan få konsekvenser i ekonomi eller mänskligt lidande.

Fråga dig själv: "Vad är min avsikt med att kritisera?" "Hur kommer den här personen att ta emot kritiken?" "Vad vill jag ska ha hänt när jag har givit kritiken?" Slutligen: "Hur ska jag agera för att nå detta resultat?" Känner vi personen väl så blir allt detta givetvis lättare.

Konsten är ofta att kunna särskilja mellan vår egen reaktion och det som faktiskt händer. Ibland misstolkar vi en situation därför att den påminner oss om något ur vårt eget förflutna. Vi reagerar starkt och säger i affekt: "Vad håller du på med? Du gör fel! Så där får man inte göra." Vi dömer personen efter vår reaktion. Personen kanske inte förstår var all denna affekt kom i från och känner sig kränkt och attackerad.

Det är lätt att kasta ut barnet med badvattnet när man ger kritik på fel sätt.

Människor blir rädda och tappar självförtroendet. De förlorar kreativitet och initiativkraft när de försöker undvika fortsatt kritik.

Här följer några konstruktiva sätt att få igång en diskussion kring frågor där det är svårt och känsligt att ge kritik:

  • Låt några personer i arbetslaget vid varje möte berätta om något de gjort som de inte är nöjda med. Be den övriga gruppen ge dig sina synpunkter och konstruktiva förslag. På detta sätt kan var och en välja vad de känner sig redo att prata om. Trygghet skapas och därmed kommer svårare och svårare saker att tas upp.

  • Har ett problem uppstått där alla skyller på alla? Be då var och en tyst tänka igenom på vilket sätt de har bidragit till att problemet har uppstått. Gå sedan laget runt och låt alla berätta deras del i problemet utan att klandra någon annan. Be sedan alla att tyst tänka igenom vad de vill göra för att förhindra liknande problem i framtiden. Gå sedan laget runt igen och låt alla berätta detta.

  • Om du reagerar starkt på vad någon säger eller gör, tag då ansvar för din egen reaktion genom att säga: "När du gör på detta sätt så får det mig att känna mig så här". Berätta hur du känner dig. Känner du igen din reaktion så berätta gärna det: "Jag vet att jag är känslig för sådana här saker, jag brukar reagera starkt".

  • En god regel är att ge beröm minst 10 gånger oftare än du ger kritik.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1997 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN