Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 510, den 1 november 2004

Finns det änglar?

Min 5-åriga dotter frågade mig: "Pappa, var fanns jag någonstans när du och mamma gifte er?" Jag var inte beredd på frågan, ändå kom svaret snabbt: "Då var du hos änglarna." Min dotter såg nöjd ut. Någon dag senare frågade hon: "När man dör, pappa, kommer man till änglarna då?" "Ja, det gör man", svarade jag.

Det var en existentiell fråga som krävde ett omedelbart ärligt svar. Som naturvetare uppfostrad till ateist har den gudomliga dimensionen inte alltid varit självklar för mig. Men livets erfarenheter har gjort det svårt att bortse från den.

Inget ont om naturvetenskapen. Den har framgångsrikt förklarat den materiella världen. Däremot ger vetenskapen dåliga svar på andliga frågor. Ändå är det vetenskapen som indirekt hjälpt mig på traven.

Hjärnforskaren Matti Bergström skriver att hjärnan ger tro företräde framför kunskap. Vi behöver en tro för att hjärnan ska fungera optimalt. Hjärnan vill också ha visshet. Ovisshet skapar ångest. Även trosfrågor behöver svar i form av en saga, en historia eller en bild som ger mening åt våra upplevelser om vi ska må bra.

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky har forskat på hälsa. Han menar att den viktigaste hälsofaktorn är just att kunna se sammanhang och mening i livet.

De som arbetar med att bryta ett beroende vet trons kraft. Det framgångsrika s.k. 12- stegs-programmet kräver att vi hittar en stark kraft, större än vi själva, t.ex. Gud.

Skeptiker kan därför se Gud, andlighet och änglar ur en annan synvinkel. Frågan är inte om Gud finns eller ej, utan om andlighet är praktiskt användbart. Sedan kan man förstås fråga sig om det kan vara så, att något som är användbart inte finns.

Dalai Lama menar att varje människa idealt sett behöver sin egen religion. Här är tre valmöjligheter beträffande tro:

  • Vi kan tro att vi är slumpmässigt tillkomna kolföreningar styrda av biokemiska processer. Ingen särskilt kul idé och inte heller något som uppmuntrar etik, ansvar, medkänsla eller meningsfullhet.

  • Vi kan tro att vi är en själ som med avsikt valt att komma hit för att tillföra livet något positivt. I varje beslut vi tar kan vi lyssna inåt efter vad vår livsväg säger oss. Detta ger mening och innebär ansvar.

  • Vi kan engagera oss i en etablerad religion. Enligt Dalai Lama så kan alla de stora världsreligionerna hjälpa oss att upptäcka det gudomliga i livet. Givetvis får vi se upp med sekter och andra tveksamma trosbudskap som också finns.

Skeptiker säger gärna: "Jag tror det när jag ser det." Min erfarenhet är dock snarare: "Vi ser det när vi tror på det."

Så finns det änglar och en Gud? Som sagt, frågeställningen kanske inte är så intressant. Mer intressant är att åtskilliga fakta tyder på att vi kan leva ett bättre liv om vi väljer att tro att Gud och änglar finns.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

För referenser se www.strategier.se/510.html


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN