Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 672, den 12 mars 2012

Strategier går i exil till ett nordiskt grannland

Jag trodde aldrig att jag skulle behöva skriva denna artikel. Det borde funnits en lösning i det moderna Sverige. Men det fanns det inte, och till slut var familjen tvungen att lämna Sverige för sin egen säkerhet. Därför postas detta nummer av Strategier från Åland.

I över tre år processade vi för att få hemundervisa våra barn i vår hemkommun. Till slut blev hoten, i kombination med en ovilja till samtal, överväldigande. Kommunen begärde ett sexsiffrigt belopp i vite och en socialanmälan mot oss gjordes. Socialtjänsten kunde inte ge några garantier för familjens säkerhet vid hemundervisning. De sa uttryckligen, att ville vi vara trygga så var det bäst att lämna landet.

Väl insatta i vad som drabbat många andra hemundervisande svenska familjer under det senaste året fann vi det för gott att lyda rådet. Inom två veckor hade vi tyst och stilla hittat en lägenhet på Åland, packat det viktigaste, flyttat, skrivit oss på Åland och är därmed inte längre underställda svensk skollag och socialtjänst.

På Åland gäller den finska konstitutionen där – i likhet med de flesta demokratier – läroplikt råder snarare än skolplikt, och barnens undervisning är ytterst föräldrarnas ansvar, och inte statens ansvar som i Sverige.

Som vi skrivit i Strategier tidigare så är hemundervisning erkänd som en giltig utbildningsform av FN och forskningen visar på mycket goda resultat.

Idag, några veckor senare under ett föredrag på Irland om svensk familjepolitik, så slår det mig att kunskapssamhället har fått sin alldeles egen frihetskamp. I hela västvärlden pågår en kamp mellan statsmakter som önskar allt mer kontroll över skolutbildningen, och ett nyvaknat medvetande hos många föräldrar där man vill ta större ansvar för sina egna barn.

Det är inte utan att man förundras över hur föräldrar i så förhållandevis skilda kulturer som Sverige, Irland, Finland, USA, Frankrike, England, Kanada, Australien, och många andra länder, kommit till så liknande slutsatser om vad de önskar för sina barns utveckling och lärande.

Skolan kommer givetvis att leva länge till och så länge vi har skolor behövs välutbildade och kompetenta lärare. Hemundervisning av egna barn är dock en enklare pedagogisk situation som intresserade föräldrar visat sig klara väl.

Vi är inte ensamma om att ha emigrerat till Åland. Där finns nu nära nog ett dussintal svenska, hemundervisade familjer som hastigt lämnat Sverige under det senaste året då tillståndsgivningen för hemundervisning i princip upphört.

Åland är dock inte långt bort och Strategier samt mina utbildningsdagar i Sverige kommer att fortsätta som vanligt. Dessutom är Åland en intressant provins med sitt svenska språk, men med en kultur som i vissa avseenden skiljer sig från den svenska. Vi återkommer med reflektioner.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/672.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN