Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 703, den 26 augusti 2013

Hur kan man "oskadliggöra" en mobbare?

Mobbning är en utmaning för skolan, i både Sverige och övriga västvärlden. Ett problem är bristen på kunskap om vad som skapar en mobbare, och därmed hur man kan skapa en icke-mobbare.

Att se ett barn eller en ungdom bli svårt mobbad upprör varje människa med ett öppet hjärta. Vår emotionella instinkt är att straffa mobbaren, eller "lära vederbörande en läxa", eller åtminstone ge någon kännbar konsekvens, som polisanmälan eller skolförflyttning. Men som så ofta i liknande situationer ligger problematiken djupare, och vår emotionella upprördhet löser sällan problemen, snarare tvärtom.

I den utvecklingsorienterade synen på mobbning som vi skrivit om i Strategier tidigare, är mobbning inget inlärt beteende, utan en instinkt som lätt väcks vid två samtidiga faktorer: 1) en alfa-personlighet, och 2) att vara emotionellt försvarad mot sårbara känslor. Ledartypen som är försvarad mot sina sårbara känslor tål inte att se sårbarhet hos andra i någon form utan slår emot dem instinktivt. Pedagogiska metoder är verkningslösa. Skolverkets studie visar också att ingen av de metoder som används idag mot mobbning fungerar fullt ut, vissa gör även ont värre.

Så hur gör man enligt det nya synsättet? Jo, mobbaren behöver komma från alfa-position till beroende-position med en trygg och mogen vuxen. I den rollen kan den vuxne tina mobbarens hjärta genom att skapa ett utrymme där sårbara känslor kan kännas och accepteras.

En alfa-personlighet med öppet hjärta mobbar inte. Bland dessa hittar vi istället de engagerade och hjälpsamma eldsjälarna: lärare, skolledare, kuratorer och chefer som engagerat hjälper andra, eller en Nelson Mandela, Gandhi eller Martin Luther King – alla starka alfa-personligheter och ledare med öppna hjärtan.

Detta utvecklingsorienterade synsätt tillämpades vid en skola i Kanada och återgavs för mig: Mobbaren togs ur klassrummet och sattes på heltid i enskild undervisning hos en lärare, trygg nog att skapa en nära relation till eleven – ta alfa-rollen – och i en trygg miljö låta elevens frustrerade känslor komma fram och mjuka upp deras hjärtan. Den enskilda samvaron med en vuxen var nödvändig för att kunna skapa en tillitsfull miljö samt för att bryta den jämnårigorientering som ofta spelar en central roll bakom emotionella försvar. När eleverna kom tillbaka till klassen efter några månader kände ingen igen dem mer än till namnet. Så fullständigt hade de förändrats.

Som vi har skrivit tidigare så beror många "olösliga" problem i våra skolor idag på att vi försöker lösa allvarliga relationsproblem med pedagogiska metoder, vilka inte rår på de underliggande problemen. Detta innebär också att vi måste göra upp med övertron på att grupper kan lösa dylika problem och acceptera en-till-en lösningar. Grupper kräver mogna människor.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/703.html


© 2013 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN