Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 730, den 3 november 2014

Behövs familjen för lärande och växande?

Rubrikens fråga ställdes på den Europeiska familjekonferensen med anledningen av 20 års firandet av FN:s familjeår. Dr Gordon Neufeld besvarade den i sin presentation "Why Children Need Family to Flourish". Här en kort sammanfattning.

Redan i förra numret beskrev vi dr Neufelds originella, men mycket breda definition av begreppet familj, en definition med fokus på anknytning snarare än biologi.

Dr Neufeld började med att konstatera att familjen har ett starkt stöd i alla internationella konventioner såsom den fundamentala beståndsdelen i samhället och den naturliga platsen för utveckling och välbefinnande, i synnerhet för barnen.

Men varför? Jo, därför att familjen i flesta fall är den mest gynnsamma platsen för de tre processer som hjälper oss att mogna till energiska, starka och empatiska vuxna – egenskaper som inte kan läras ut, utan som endast kan mogna fram i rätt miljö.

Det är ett accepterat faktum inom utvecklingspsykologin att den fria leken är avgörande för växande och mognad. Fri lek kan dock inte kommenderas, struktureras, schemaläggas eller göras föremål för pedagogik – snarare är det leken som skapar den mogna hjärna som skolan bygger på.

Lek uppstår istället spontant under goda förutsättningar – ett mättat anknytningsbehov är en avgörande ingrediens. Var är det mest sannolikt att finna dessa förutsättningar? frågar dr Neufeld retoriskt. Ja, självklart i familjen.

Förmågan att acceptera gränser och anpassa sig till sådant som inte går att påverka är en emotionell process enligt neurobiologin. Att kunna känna sårbara känslor av sorg och besvikelse kräver en trygg plats där dessa känslor accepteras utan negativa återverkningar. Återigen, är familjen bäst lämpad för detta.

Alla högt hållna mänskliga dygder, inklusive det demokratiska sinnelaget, samt förmågan till högre studier kommer ur hjärnans utvecklingsfas i 5-7 års åldern, förmågan att samtidigt känna motstridiga känslor – även här har neurobiologin hjälpt oss med förståelsen. Förutsättningen är dock att barnet tidigare upptäckt hela sitt känsloregister fullt ut. Att försöka begränsa känslouttrycken hos småbarn är alltså kontraproduktivt, istället behöver barnen hjälp att uttrycka sina känslor på trygga sätt utan efterverkningar. Det innebär att 3-4 åringens känsloutbrott inte bara är normala utan centrala för den senare förmågan att kontrollera samma impulser och för det vi kallar värdegrund. Även här är familjen den plats där denna process mest sannolikt äger rum.

Dr Neufeld är vetenskapsman och konstaterar kort att "vetenskapen är inte alltid politiskt korrekt". Han lämnade oss med insikten att dagens familjepolitik ofta saknar dessa insikter, och att familjen i regel är en oöverträffad miljö för att lära och växa, särskilt för de mindre barnen.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/730.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN