Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN

En personlig odyssé om
att lära & växa i dagens Sverige

bokomslag567hdanormalAtt följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige,
av Jonas Himmelstrand

Varför är människor i det rika och jämlika Sverige ofta stressade och ibland sjuka? Varför försämras den psykiska hälsan hos den yngre generationen? Varför lever den svenska jantelagen ännu? Varför mår vi inte bättre än så i världens bästa land? Dessa frågor har blivit alltmer påträngande på senare år. Med över 20 års erfarenhet av att lära människor att växa, kommunicera och samarbeta i arbetslivet så bestämde jag mig för att undersöka saken och skriva en bok.

Jag samlade både mina personliga livserfarenheter och mina konsulterfarenheter av personlig utveckling och började betrakta det svenska samhället utifrån dem. Jag visste att en förutsättning för välbefinnande och växande var att kunna följa sin övertygelse, att lyssna inåt – att följa sitt hjärta. Underlättar det svenska samhället för människor att växa till sin fulla mänsklighet? Jag insåg rätt snart att denna frågeställning ledde mig rakt in i känsliga frågor som familjepolitik, näringspolitik, jämställdhet och olika politiska ideologier. Jag läste, studerade, tänkte och drog slutsatser. Det blev en omfattande och gedigen analys. Så småningom insåg jag att problemen ytterst bottnade i västerlandets rationalistiska tankevärld och en mängd små spirande samhällsföreteelser visade vägen till ett helare, rikare och mer mänskligt samhälle.

Boken är nu utgiven och har titeln: Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige. Den sätter det svenska samhället i ett nytt ljus. Den kommer att väcka många tankar och känslor. Den kommer knappast att lämna någon oberörd. Men den visar en möjlig väg framåt.

Jonas Himmelstrand

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige,
av Jonas Himmelstrand.
The Happy Company Publishing 2007.
ISBN 91-975836-1-8. 613 sidor.

Boken kan beställas direkt på beställningslistan.
Läs mer om boken på The Happy Companys hemsida.


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.