Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 309, den 25 september 1995

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Neuropedagogik


Detta måste vara årets absolut viktigaste bok för varje lärare, pedagog, utbildningsansvarig och skolplanerare! Författaren är läkare och professor i fysiologi. Boken beskriver pedagogik strikt utifrån modern neurofysiologisk hjärnforskning. Paradoxalt nog visar denna forskning att vår hjärna, för att fungera väl, behöver betydligt mer humanism, religion, mystik, lek, sagor, konst och fritt skapande än vad vårt utbildningsväsende ger idag.

Boken beskriver hur hjärnans tre delar: hjärnstammen, hjärnbarken och det limbiska systemet, Jagets säte, utvecklas vid olika åldrar och vad det innebär för pedagogiken i förskolan, i grundskolan, på gymnasiet och vid högre utbildning.

Författaren förklarar hur orsaken till världens oförmåga att hantera t.ex. miljöproblemen finns att söka i vårt utbildningssystem. Den ensidiga inriktningen på logisk kunskap hindrar hjärnan från att utveckla den helhetssyn och den förmåga att värdera och välja som vi behöver för att lösa utmaningarna av idag.

Boken illustrerar tydligt hur hjärnforskningen kan förklara inlärningsproblem, konflikter, våld, svårigheter i relationen lärare-elev, varför barn ibland gör destruktiva saker m.m. Författaren visar också hur man bäst hanterar dessa utifrån kunskap om hjärnans funktionssätt.

Slutligen så ger författaren en vision över morgondagens skola: "möjlighetsskolan" – en skola för hela hjärnan som passar alla hjärnor och alla åldrar.

Sällan har en bok om naturvetenskaplig forskning varit så provokativ, färgstark och så djupt humanistisk. Din syn på pedagogik kommer aldrig att bli densamma efter att ha läst Neuropedagogik.


Neuropedagogik, av Matti Bergström.
Wahlström & Widstrand 1995. ISBN 91-46-16665-3. 240 sidor.


© 1995 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN