Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 417, den 28 augusti 2000

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Om människan


Om människan – ursprung, särställning, vägval är skriven av en läkare och en zoolog. Författarna vill utifrån biologisk synpunkt ge en bild av människans vägval idag. Boken präglas av en ödmjuk inställning till ämnet som är lätt att ta till sig även för humanister.

Några axplock ur det rika innehållet: Den s.k. vattenapeteorin menar att människan härstammar från apor som gick ner i vattnet efter föda. I vattnet var det lätt att stå upprätt. Där fanns också föda med rätt fettsyror för människan att utveckla sin stora hjärna. Detta skulle förklara varför människan, till skillnad från andra däggdjur på land, tycker om vatten, är en snabb simmare, har underhudsfett, lite hår och dåligt luktsinne.

Förmågan till kärlek härrör, enligt författarna från kontakten mellan moder och avkomma. Bl.a. bävrar, schimpanser, valar och människor visar sina barn stor ömhet och skapar starka relationer till dem. Det sociala kittet och aggresiondämpande samspelet härrör ur detta. Hos flera av dessa arter stannar pappan kvar och hjälper till att uppfostra barnen, allt i syfte att främja släktets fortbestånd. Det är oroväckande, menar författarna, att vi i vår kultur inte längre ger den intima kontakten mellan moder och barn statusen som samhällets viktigaste uppgift.

Mycket annat ryms i denna bok: Vad vet vi om djur med större hjärnor än oss som valar, delfiner och elefanter? Biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Olika scenarier för de närmaste 10-50 åren. Gaiahypotesen, som menar att vår planet i sig är en levande organism.

Du som vill bidra till ett bättre liv för dina barn och barnbarn behöver läsa den här boken!


Om människan, av Karl-Erik Fichtelius.
Brain Books 1999. ISBN 91-89250-12-5. 238 sidor.


© 2000 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN