Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 506, den 6 september 2004

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Det infantila samhället


Det infantila samhället, skriven av ekonomen och journalisten Carl Hamilton, är redan en omdebatterad bok. Den handlar om hur barns och vuxnas roller håller på att förändras i samhället.

Hamilton menar att barndomen för våra barn är hotad därför att vuxenvärlden tvingar dem att bli vuxna långt tidigare än de är mogna för. Dagens mediautbud samt en vuxen- och föräldrageneration som har abdikerat från vuxenrollen, nämner Hamilton som viktiga orsaker. Det är lätt för alla som arbetar med barn och ungdomar att känna igen den verklighet som författaren beskriver.

Samtidigt menar Hamilton att dagens vuxengeneration blivit barnsligare – mer infantil. Vi söker sensationer, yta och yttre attribut. Livet består av intensiva kortsiktiga projekt där även äktenskapet ibland ses som ett kortsiktigt projekt.

Författaren redovisar intressant forskning över olika familjekonstellationer – kärnfamilj, nätverksfamilj och ensamförälder – och dess inverkan på barns utveckling. Vi får en historisk överblick av barndomens utveckling från medeltiden.

Hamilton granskar också det mediautbud som vänder sig till barn och ungdomar. Man kan ana en framtid där okänslig marknadsföring mot barn kan bli en belastning för företag och varumärken.

Det infantila samhället är en viktig bok för personalfolk och skolpersonal men angår oss alla. Man kan tycka att författaren överbetonar vissa aspekter och underskattar andra. Detta förtar dock inte ett mycket angeläget budskap i en viktig framtidsfråga. Carl Hamilton sätter ord och begrepp på något som många upplever och bekymras över.


Det infantila samhället, av Carl Hamilton.
Prisma 2004. ISBN 91-518-4211-4. 192 sidor.


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN