Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 585, den 25 mars 2008

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Gryning över Kalahari


Hur blev människan människa? Det är en stor fråga och samtidigt undertiteln på Lasse Bergs utmärkta bok Gryning över Kalahari. Boken beskriver människans utveckling, från när vi gick skilda vägar från schimpansen för 7 miljoner år sedan, fram till idag. Resultatet har blivit en rik, tankeväckande och fantasieggande bok.

Lasse Berg har vistats i Afrika under 25 års tid. Dessa erfarenheter plus intervjuer med flera av världens ledande evolutionsforskare lägger grunden för denna bok.

Självklart kan vi aldrig riktigt veta vad som skett under förhistorisk tid, vilket författaren betonar, men det är ändå möjligt att lägga goda pussel från lämningar, DNA-analyser och studier av kvarvarande ursprungsbefolkningar.

Det är uppenbart att kunskapen om människans ursprung har ökat de senaste decennierna. Vi vet att människan kommer från Afrika. De tidiga jägar-samlar samhällena i vilka människan levt i 99% av sin existens var mycket fredliga med hög livskvalitet och jämställdhet. Språk och samverkan har givit människan sin särställning i utvecklingen på vår planet.

Svårigheterna för människan började när hon blev fröätare för ungefär 10000 år sedan. Hälsan försämrades, vi blev kortare och fick mindre hjärnor. Hierarkin och byråkratin föddes. Än idag lever vi med de svårigheter som denna omställning skapade, även om vi med organisation och teknologi hanterat många av dem väl. Men vi har ännu inte genetiskt hunnit anpassa oss till denna livsstil.

Denna bok väcker många frågor, inte minst av existentiell natur. Det är dock frågor som leder framåt och som vi behöver reflektera över för att hitta en framtida livsstil som är både ekologiskt och socialt hållbar. Rekommenderas varmt!


Gryning över Kalahari, av Lasse Berg.
Ordfront 2007. ISBN 978-91-7037-299-5. 384 sidor.


© 2008 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN