Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 584, den 10 mars 2008

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Kärlekens roll


Dagens arbetsliv ställer stora krav på hög effektivitet, stresshantering, ständigt lärande och god social kompetens. Men när börjar vi lära oss dessa färdigheter?

Brittiske psykiatern John Bowlby var en pionjär som på 1950-talet visade på vikten av de första åren i livet. Nu har neurobiologin bekräftat detta och visat att viktiga färdigheter byggs in i hjärnan tidigt i livet genom den omvårdnad vi får.

Dessa rön presenteras nu lättläst och fullödigt i boken Kärlekens roll – hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna, av psykoterapeuten Sue Gerhardt.

Evolutionen har kämpat för att hantera våra stora hjärnor. Därför föds människor med förhållandevis små och omogna hjärnor. Ett litet barns hjärna är mycket känsligt för stress, eftersom den inte kan "stressa av" sig själv. Ett litet barns hjärna behöver en ständig lyhörd fysisk omsorg av en välkänd vårdare – kärlek – för att hålla sig i balans. För mycket stress under för lång tid påverkar negativt barnets framtida förmåga att hantera stress.

Gerhardts bok avgör debatten mellan gener och miljö. Den tidiga barndomen handlar vare sig om gener eller miljö, utan är en tid när kärlek och omsorg fysiologiskt bygger in viktiga förmågor i vår hjärna.

Författaren medger att denna kunskap kan oroa både föräldrar och politiker. Det är dock nödvändigt att känna till även oroande fakta, menar hon.

När de rön som presenteras i Kärlekens roll blir mer kända kan vi förvänta oss förändringar i synen på föräldraskap och barnomsorg. Detta är en mycket läsvärd bok för alla som i hem, förskola, skola och samhälle, kommer i kontakt med, eller fattar beslut om, små barns omsorg.


Kärlekens roll, av Sue Gerhardt.
Karneval förlag 2007. ISBN 9789185703098. 252 sidor.


© 2008 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN