Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 673, den 26 mars 2012

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

En rosa pedagogik


En bra bok kan ibland vara en bra presentation av en uppfattning man inte delar. En rosa pedagogik kan av många upplevas vara just en sådan bok. Det är en antologi som handlar om genuspedagogik. Genom att den är finansierad av Vetenskapsrådet får den anses vara en accepterad exponent för detta synsätt.

Genuspedagogiken växer i Sverige, och alla som arbetar med barn, liksom föräldrar, behöver sätta sig in i den.

Författarna berättar att en genuspedagogik baserad på feministisk och queerteoretisk bakgrund är något unikt för Sverige, liksom svensk statsfeminism.

I det inledande kapitlet slås det fast att det är tesen om kön som en social konstruktion, i kombination med den nästan allmänna svenska förskolan, som öppnat för nya pedagogiska möjligheter och en politisering av pedagogiken.

Författarna beskriver bland annat genuspedagogikens utveckling från könsneutral till kompensatorisk, och sedan komplicerande och normkritisk genuspedagogik.

Det är en fascinerande läsning där man så småningom identifierar minst tre icke ifrågasatta utgångspunkter: 1) Tesen om kön som en social konstruktion, 2) den behavioristiska utvecklingssynen, 3) osynliggörandet av individuella inre drivkrafter – individen framställs som närmast helt utlämnad åt yttre påverkan. Givetvis finns idag andra synsätt baserade på andra väl belagda utgångspunkter.

En rosa pedagogik är inte helt lättläst, delvis beroende på en nyskapande begreppsapparat där innebörden i en del begrepp inte alltid är självklara. Men boken ger en mycket god översikt över det som idag kallas genuspedagogik.


En rosa pedagogik, en antologi av bl.a. Hillevi Lenz Taguchi.
Liber 2011. ISBN 978-91-47-09951-1. 212 sidor.


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN