Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 593, den 25 augusti 2008

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Statussyndromet


Påverkar vår sociala status vår hälsa och livslängd? Ja, hävdar den brittiske läkaren och forskaren Sir Michael Marmot efter en mångårig, gedigen och världsomspännande forskning i sin bok Statussyndromet. Ytterst handlar det om kontroll över den egna livssituationen och de sociala möjligheterna i den kultur man lever i.

Ohälsa orsakas inte bara av fattigdom, menar Marmot. Det finns en hälsogradient; människor blir gradvis friskare ju rikare och ju bättre utbildning de har – status. Som grupp betraktat är de rikaste och mest välutbildade de friskaste, och sedan minskar hälsan successivt ner i hierarkin. Marmot upptäckte sambandet när han forskade på den brittiska statsförvaltningen Whitehall i London. Trots goda anställningsvillkor för alla så följde hälsogradienten tydligt hierarkin i organisationen. Toppcheferna var friskast och kontorspersonalen sjukast. Självklart fanns stora individuella variationer, men på gruppnivå var sambandet tydligt.

Skillnaderna beror enligt Marmot på att hög status ger bättre kontroll över livssituationen och det sociala livet. Samtidigt ges alla, oavsett status, samma förväntningar på vad som är ett gott liv. God hälsa i kunskapssamhället handlar om jämlika möjligheter att lära och växa.

Marmot refererar även annan intressant forskning från de mest skilda delar av världen som stödjer hans slutsatser.

Boken är synnerligen väldokumenterad. Marmot vänder och vrider på sina teser och ger på så vis en inblick i hur god forskning går till. Statussyndromet är en mycket välskriven och förhållandevis lättläst bok. Rekommenderas till alla med intresse för framtidens samhällsfrågor.


Statussyndromet, av Michael Marmot.
Natur och kultur 2006. ISBN 91-27-11192-X. 404 sidor.


© 2008 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN