Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 686, den 5 november 2012

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Den övermodiga beskyddaren


Varför har det materiellt rika Sverige besvärliga utmaningar som t.ex. psykisk ohälsa, försämrade skolresultat, och en allmänt vacklande värdegrund? Frågan har väckts förut och ställs nu åter i en ny bok av Patrik Engellau och Thomas Gür, Den övermodiga beskyddaren.

Författarna sätter fokus på det faktum att det civila samhället – de frivilliga gemenskaperna med familjen i centrum – alltmer fått sin roll övertagen av staten under de senaste 40 åren.

Engellau och Gür hävdar att det civila samhällets uppgifter, med fokus på nära relationer, inte utan vidare kan övertas av en statsmakt med fokus på lag och budget. Det är olika roller lämpade för olika uppgifter. Att fostra och socialisera medborgare är inte en lämplig uppgift för staten. "Dåliga normer och skadliga värderingar kan varken bekämpas med [statsmakternas] förbud eller pengar."

Sveriges enorma ekonomiska framgångar under åren 1945-1970 berodde i hög grad på de traditionella värderingar om att ta ansvar och göra rätt för sig, vilka formats av det civila samhället, menar författarna. Idag när staten på område efter område övertagit det civila samhällets uppgifter förtvinar dessa värden, och staten saknar redskapen att hålla liv i dem.

Välfärdsstaten har tagit sig vatten över huvudet och gör utfästelser den inte kan hålla, med besvikelser och sociala problem som oundvikliga följder.

Den övermodiga beskyddaren väcker många tankar om att lära och växa som samhällsfråga. Man behöver inte instämma i allt, boken är ändå högst relevant och sätter ord på både historia och politiska processer – en tankeväckande bok som öppnar ögon och väcker frågor.

Boken kan laddas ner gratis som pdf-fil, se länk på www.strategier.se/686.html


Den övermodiga beskyddaren, av Patrik Engellau.
Stiftelsen Den Nya Välfärden 2012. ISBN 978-91-977488-4-1. 125 sidor.


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN