Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 730, den 3 november 2014

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Homeschooling in America and Europe


Som Strategier skrivit om tidigare är den största nutida innovationen på skolområdet fenomenet hemundervisning där föräldrar själva undervisar sina barn istället för att låta dem gå i skolan. Egentligen är det inget nytt, utan snarast ett återupplivande av mänsklighetens genom historien absolut vanligaste utbildningsform.

Trots solid evidens på goda akademiska och sociala resultat är dock hemundervisning inte okontroversiellt även om majoriteten av demokratier idag tillåter hemundervisning. Tyskland och Sverige är dock undantag där skolplikt råder och hemundervisning i princip är förbjudet.

Antologin Homeschooling in America and Europe fokuserar på de juridiska aspekterna och alla de internationella konventioner som med emfas uttrycker att barnens undervisning i första hand är föräldrarnas val, inte statens. Skolplikten förefaller vara den sista fördemokratiska institutionen och de flesta demokratier därför inte skolplikt utan läroplikt, och utbildning är föräldrarnas ansvar snarare än statens ansvar.

Boken beskriver den moderna hemundervisningens framväxt i USA sedan 1980-talet då hemundervisning motarbetades starkt, fram till 1993 när hemundervisning på olika sätt var möjligt i samtliga 50 delstater. En utveckling som drevs av en stark folkrörelse av föräldrar som av olika skäl sökte alternativ till skola.

I detalj beskrivs situationen i Tyskland och Sverige där skolplikt fortfarande råder trots brist på stöd både i vetenskapen och i konventionstexterna.

Homeschooling in America and Europe ger på 85 sidor en intressant bakgrund till ett av dagens högaktuella sociala fenomen inom att lära och växa.


Homeschooling in America and Europe, sammanställd av John Warwick Montgomery.
Wipf & Stock 2012. ISBN 978-1-62564-619-4. 85 sidor.


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN