Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 678, den 4 juni 2012

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Making Sense of Preschoolers


Vad behöver förskolebarn för att lära, växa och förberedas för skolan? Ja, uppfattningarna spretar, förskolans läroplan till trots. Dr Neufeld lyckas dock i den nyutkomna, och pedagogiskt välgjorda dvd-kursen Making Sense of Preschoolers, ge en modern helhetsbild av förskolebarns lärande och växande.

Vårt vanligaste misstag är att tro att föreskolebarn är små vuxna, säger dr Neufeld. Förskolebarn skiljer sig radiklat från vuxna: de är obehärskade, taktlösa och har en betydande separationsproblematik. Dessutom tolkar vi sällan förskolebarnens reaktioner rätt. Att barn är lätthanterade och väl "socialiserade" är inte nödvändigtvis en indikator på en god mognadsprocess, förklarar dr Neufeld.

De omogna frontalloberna är förskoleålderns akilleshäl – barnen kan inte hantera flera samtidiga känslor. Detta leder till impulsivitet, social klumpighet och oförmåga till skolarbete. Frontalloberna mognar först i 5-7 års åldern. De behövs för att lära och växa som vuxen. Men mognaden kräver goda betingelser.

Förskolebarn har tre grundläggande oreducerbara behov, säger dr Neufeld. De behöver fri lek, vila och tårar. Ja, de behöver gråta över sådant som inte blivit som de tänkt sig. Det är barns enda sätt att hantera motgångar de inte förstår.

I slutet av kursen målar dr Neufeld upp ett tydligt förhållningssätt med många konkreta exempel med direkt koppling till förskolan, men också till hemmet.

Making Sense of Preshoolers är ett pedagogiskt mästerverk med sina tolv väl strukturerade 30 minuters lektioner. Den måste ses som en närmast obligatorisk dvd-kurs för förskollärare, barnskötare och andra med ansvar för förskolebarn.


Making Sense of Preschoolers – A six hour course explaining what every child needs us to know about them. Dr Gordon Neufeld, 2012. 360 min. Engelska.


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN