Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 657, den 20 juni 2011

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Making sense of discipline


Hur disciplinerar man barn och unga i familjen, skolan, förskolan, fosterfamiljen, på fritids och på behandlingshemmet? Det finns många metoder och filosofier, mer eller mindre verkningsfulla.

Som vanligt imponerar dr. Gordon Neufeld när han genom modern utvecklingspsykologi, och sin 40-åriga kliniska erfarenhet av allt från medelklassbarn till unga kriminella, förklarar mekanismerna bakom att disciplinera.

Hans tre timmar långa föredrag på dvd, Making sense of discipline, består av tre delar. Den första handlar om vad som kännetecknar barn som är lätta att disciplinera, den andra handlar om varför många av dagens metoder ofta skapar fler problem på sikt och den tredje om en effektiv disciplin utan "biverkningar".

Problemet med de vanliga metoderna med hårda tillsägelser, hotelser, time-outs och konsekvenser är att, även om de ger påvisbara effekter på kort sikt, så skapar de fler problem på längre sikt. Samtidigt säger dr. Neufeld att det finns sammanhang där de kan behövas av sociala skäl.

Ett exempel bland föredragets många teser: Tvärtemot vanliga uppfattningar menar dr. Neufeld att ett pågående beteendeproblem inte är rätt tillfälle att ta tag i problemet eller säga ifrån. I det akuta läget gäller bara att försöka minska skadeverkningarna och bevara relationen. "Gör så lite som möjligt". Varför? Jo, därför att i detta läge är barnet ur balans och det saknas förutsättningar för inlärning. Däremot riskerar man att skada den relation man behöver för att hantera problemet senare när känslorna lagt sig.

Det är en mycket imponerande modell som dr Neufeld presenterar. Alla som arbetar med barn på något sätt behöver se Making sense of discipline.


Making sense of discipline – the INs and OUTs of imposing order on children’s behaviour, med Dr. Gordon Neufeld. 195 min. Endast engelska.


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN