Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 828, den 8 april 2019

Recensionen

En Bra Film

sedd av Jonas Himmelstrand

Timmarna med Rita (Educating Rita)


Timmarna med Rita (Educating Rita är en av de prisbelönta filmer från 1980-talet som karaktäriserar en mästerlig lärare (ej att förväxlas med danska serien Rita). Ursprungligen en teaterpjäs gjordes Timmarna med Rita till en film som kom ut 1983.

Den porträtterade mästerlige läraren, Frank, suveränt spelad av Michael Caine, visar sig vara en desillusionerad och lätt försupen lärare på ett universitet. En ung hårfrisörska, Rita, söker sig till en kvällskurs i litteratur i syfte att bilda sig själv och för att "upptäcka sig själv". Hon får Frank tilldelad som sin lärare.

Rita känner att hon inte kommer till sin rätt i arbetarklasslivet med maken som är elektriker och utan större intressen än puben. Frank lider av sina unga elever som han upplever saknar verkligt intresse och förståelse för litteratur. Men med Rita får han en elev med rejäl kunskapstörst, en elev som ser sin lärare som en auktoritet hon är villig att följa för att lära sig.

Hur kan lärande uppstå mellan två så omaka personligheter? Ett icke uttryckt budskap i berättelsen är att relationen är grunden för lärandet. Ritas envisa engagerade frågor drar fram uppriktiga svar ur läraren Frank. Frank tar omsorg om Ritas frågor i sin roll som auktoritet. Rita har hittat sin inre drivkraft för att förstå den intellektuella världen och processen hjälper henne att upptäcka sig själv.

Detta är den klassiska sättningen för lärande som ofta anses oöverträffad och som historiskt återfanns hos överklassen där barnen undervisades enskilt av en informator. Med en god relation fanns där en enorm potential i lärande. En liknande potential fanns i relationen mästare och lärling. Idag återfinns denna relation oftast i föräldradriven hemundervisning.

Filmen ger inte bara en inblick i lärande utan även 1980-talets kultur.


Timmarna med Rita (Educating Rita), en film av Lewis Gilbert. 1983. 110 minuter.


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN