Strategier-logo
Här finns extra information om hemundervisning som diskuterades i Strategier nr 520.
Längst ner på sidan bokinformation om boken som refererades i tipset i samma nr.

Tidigare artikel om hemundervisning i Strategier

I Strategier nr 377, den 19 oktober 1998, finns artikeln Hemundervisning - mentorskap för skolbarn. Du kan läsa den artikeln här.

Trend Letter

Information om Trend letter finns på www.briefings.com/n.asp?nl=tl. Det är ett nyhetsbrev som skriver om de trender som förändrar ekonomi, affärsverksamheter, teknologi och samhälle.

Hemundervisning i Sverige

En informativ hemsida som berättar om hemundervisning i Sverige finns på: www.mannbro.se/hemma. Där finns också flera intressanta länkar bl.a. till FN-organet UNESCO. Dessutom finns information om svensk lagstiftning på denna länk.

Hemundervisning i Storbritannien och internationellt

Den brittiska organisationen för hemundervisning heter Education Otherwise och har hemsida på www.education-otherwise.org/. Under länken International Home Education finns information om hemundervisning i andra länder. Hemundervisning är vanligt och på frammarsch framförallt i anglo-saxiska länder som i Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zealand.

Hemundervisning i USA

På bara 20 år har hemundervisning vuxit i USA från en relativt marginell företeelse till en etablerad undervisningsform. Hemundervisning är idag lagligt i alla 50 delstaterna. Det finns många sajter med information, undervisningsmaterial, forskning m.m. Det finns många skäl att hemundervisa och de finns på hela den politiska skalan från den vänsterinriktade pedagogen John Holt till den amerikanska kristna högern.

The Alternative Education Resource Organization www.educationrevolution.org Denna sajt visar på en mängd olika alternativa utbildningar där hemundervisning är en av dem.

Home School Legal Defense Association www.hslda.org Detta är en kristen organisation som dock hjälper alla intresserade av hemundervisning. Där finns också en länk med information om hemundervisning runt om i världen.


Boken som John refererar i tipset Sven- eller Gunilla-faktorn heter:

The Fred Factor: How Passion in Your Work and Life Can Turn the Ordinary Into the Extraordinary, by Mark Sanborn. ISBN 0385513518. Currency 2004.

Du kan beställa den engelska boken genom:
The English Bookshop, S:t Olofsgatan 32, 753 32 UPPSALA.
Telefon: 018-10 05 10. Fax: 018-60 48 05.
E-post: bookshop@ueb.se Hemsida: www.ueb.se


Till Strategiers hemsida