Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 377, den 19 oktober 1998

Hemundervisning – mentorskap för skolbarn

Hemundervisning är en växande pedagogisk rörelse i flera länder. Det är föräldrar som väljer att undervisa sina barn hemma istället för att låta dem gå i skola. 1997 fanns det i Sverige 87 barn som undervisades hemma. Varför denna pedagogiska innovation?

Sett ur mänsklighetens historia så har skolan funnits endast en mycket kort tid. Det är bara de sista 150 åren som barn har gått i skola. Ända fram till i början av detta sekel var hemundervisning vanligt.

I arbetslivet talar vi idag om mentorskap, den urgamla undervisningsformen där en äldre erfaren person lär ut sin kunskap och livsvisdom till en yngre person individuellt på ett personligt sätt. Mentorskap har visat sig vara ett effektivt sätt att förmedla kunskap. Hemundervisning är en slags parallell till denna utveckling där föräldrarna är mentorer åt sina barn.

I Sverige finns det en förening, MATS (Mitt Alternativ Till Skolan), som stödjer de som vill undervisa sina barn hemma. Jag hade förmånen att under en eftermiddag träffa dessa hemundervisade barn, en hade just börjat och andra hade gått hela sin grundskoletid hemma med sina föräldrar som lärare. Hade man känt tvivel över hemundervisningstanken innan så var det svårt att tvivla efter det man hade träffat dessa barn. De var glada, lugna, hjälpsamma, lättkontaktade och trygga. De föreföll ovanligt väl "socialt tränade", något som annars är en vanlig invändning mot hemundervisning.

En av eldsjälarna bakom föreningen berättar om hur han för tolv år sedan gick till regeringsrätten för att få tillstånd att undervisa sina barn hemma. Sexbarnsfamiljen fick tillståndet och hjälper nu andra att åberopa de svenska lagar som ger föräldrar rätt att undervisa sina barn hemma efter ansökan hos skolnämnden.

I USA får ca 1 miljon barn hemundervisning. Där finns en mängd litteratur och undervisningsmaterial för hemundervisande föräldrar. Olika undersökningar visar att hemundervisade barn ofta lyckas bra med sina studier. Vissa universitet ger förtur för hemskolade barn eftersom det har visat sig att de klarar akademiska studier bättre. De är vana att arbeta självständigt och har en egen motivation.

Varför väljer vissa föräldrar att undervisa sina barn hemma? Det verkar finnas lika många skäl som föräldrar men ett genomgående tema är att dessa föräldrar har valt det som sin livsstil. De vill ta ansvar för att fostra sina egna barn. En del är oroade över de ökande sociala problemen i den vanliga skolan.

Hemundervisning må vara "politiskt inkorrekt" men det är ändå ett pedagogiskt intressant alternativ till skolan.

  • Diskutera hur mentorrelationen kan användas för att öka lärandet både i arbetet, i skolan och hemma i familjen.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info finns på www.strategier.se/377.html


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN