Strategier logo

Nr 783, den 27 mars 2017

En tankeväckande upplevelse…

En ny syn på tidig omsorg

På FN-konferensen CSW61 för någon vecka sedan berättade en talesperson för ett EU-land i Östeuropa hur man tänker råda bot på landets låga födelsetal.

Visionen är att varje familj ska kunna ha så många barn de vill utan att behöva oroa sig för ekonomi eller andra hinder. I detta syfte har man inrättat ett hemvårdsstöd av finsk modell för de första tre åren för de familjer som önskar detta istället för förskola. Dessutom är mödrarna garanterade att behålla sitt arbete även om de tar ut hela tre års föräldraledighet genom hemvårdsstödet. Vidare drar man även nytta av mor- och farmödrarna. Vill de ta hand om sina barnbarn får de gå i tidigare pension med bibehållna pensionsbelopp. Lite generad inför en aning mer jämställt orienterad publik berättar talespersonen att de ska försöka göra detta möjligt även för far- och morfäderna. I sin helhet drar presentationen stora applåder från den internationella publiken.

Skulle något sådant kunna fungera i Sverige, eller har vi redan tappat så mycket av känslan av moderskap, föräldraskap och familj att hela idén verkar främmande?

Det blir en intressant utveckling i dessa länder i begynnelsen av att expandera sin ekonomi men som erbjuder bättre avpassad familjepolitik ur barnperspektiv än den svenska modellen. Som vi skriver i huvudartikeln i detta nummer måste svensk familjepolitik på goda grunder anses ha kört fast. Att införa ett hemvårdsstöd av finsk modell i Sverige är politiskt svårt med dagens riksdag, men att kulturellt återskapa en acceptans för hemomsorg, farmorsomsorg och grannomsorg kan visa sig vara ännu svårare.

Som uppvuxen på den politiska vänstersidan och med inbyggda reflexer att förkasta allt som luktar konservatism tvingas man ändå inse att här finns en poäng. När det gäller skeenden där effekterna visar sig först decennier senare är det klokt med en konservatism som säger att en generation inte ska förkasta vad många tidigare generationer byggt upp.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/783.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se