Strategier logo

Mer att läsa rörande huvudartikeln i Strategier nr 783.


Huvudartikeln

Här finns den refererade artikeln från huvudartikeln:

World Happiness Report 2017


Till Strategiers hemsida