Strategier logo

Mer att läsa rörande huvudartikeln i Strategier nr 795.


Huvudartikeln

Artikeln bygger på dr Gordon Neufelds videoföredrag Making Sense of Aggression som recenserades här:

Nr 634, den 7 juni 2010, En Bra Dvd – Making Sense of Aggression


Till Strategiers hemsida