Strategier logo

Mer att läsa rörande huvudartikeln, opinionen och tipset i Strategier nr 771.


Huvudartikeln

Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik

Opinionen

Regeringens förslag till en modernare föräldraförsäkring
Barnkonventionen

Tipset

Facebook har gjort hela livet till en scen – SvD Under strecket


Till Strategiers hemsida