Strategier logo

Mer att läsa rörande huvudartikeln och tipset i Strategier nr 768.


Huvudartikeln

Karl Marx som refereras är förstås 1800-talets stora samhällstänkare och en av sociologivetenskapens inspirationskällor. Kapitalet var hans största verk där Marx försökte förklara varför den kapitalistiska ekonomin var dömd att misslyckas och skulle ersättas av ett socialistiskt samhälle. Men även om hans förutsägelser inte gått i uppfyllelse och 1900-talets socialistiska samhällen inte haft särskilt mycket med Marx att skaffa så går hans inflytande på 1900-talets samhällsdebatt inte att underskatta.

I Marx' bok Människans frigörelse har många av hans tidigare arbeten samlats och där kan man utläsa en vision om ett samhälle där människor kunde utveckla sin fulla mänskliga potential. Men också här måste sägas att de moderna kapitalistiska samhällena hittills lyckats bättre än vad Marx förutspådde med den uppgiften, även om vi fortfarande har en bra bit att gå.


Till Strategiers hemsida