Mer att läsa rörande huvudartikeln och tipset i Strategier nr 748.


Huvudartikeln
Den kanadensiska artikeln är uppdelad i två delar och kan läsas här:

Del 1:
www.imfcanada.org/issues/swedish-daycare-international-example-or-cautionary-tale

Del 2:
www.imfcanada.org/issues/swedish-daycare-part-ii-weak-parenting-big-problems

Statistik om vårdnadsbidraget i de olika nordiska länderna finns i denna skrift:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:706898/FULLTEXT01.pdf

En intervju med Ålands socialdemokratiska socialminister Carina Aaltonen finns här:
www.varldenidag.se/nyhet/2015/05/11/S-minister-gillar-vardnadsbidrag/

Recensionen
Den recenserade dokumentären kan beställas här: http://classdismissedmovie.comTill Strategiers hemsida