Mer info rörande huvudartikeln i Strategier nr 693.


Huvudartikeln
Dr Gordon Neufeld har skrivit en utmärkt artikel om vikten av en intuitiv emotionell kontakt med barn och unga, vare sig vi är lärare eller föräldrar:

The Heart of the Matter:
The role of emotion and attachment in learning and behaviour

Det finns ännu några platser kvar på studiedagen Lärbarhetsfaktorn den 21 mars i Stockholm, läs mer här.Till Strategiers hemsida