Mer information om huvudartikeln i Strategier nr 648.


Presentationen som Jonas Himmelstrand gav på Conferenza Famiglia in Parma, Italy, den 4 februari 2011, kan i sin helhet läsas här:

Shared responsibility family & society – the question of choiceTill Strategiers hemsida