Här finns information om boken som refererades i huvudartikeln i Strategier nr 394.


Image of book coverServant Leadership,
by Robert K. Greenleaf.

Paulist Press 1977.
ISBN 0-8091-2527-7.
338 pages.

Links to book at Internet bookshops:
Amazon UKAmazon USA


Till Strategiers hemsida