Strategier logo

Nr 619, den 19 oktober 2009

Tips för att våga och växa

Individuationsprocessen

Individuationsprocessen är det psykologiska begreppet för den process där vi frigör oss från föräldrahemmet och uppväxten för att bli självständiga människor. Där utvärderar vi den livsstil och de trossatser som uppväxten givit oss relativt den egna person som vi faktiskt blivit. Passar den här "kostymen" mig? Eller måste den sys om någonstans?

Det finns ingen neutral kostymstorlek, inte heller något neutralt förhållningssätt till livet. Istället väljer vi en livssyn som utifrån våra egna upplevelser av livet ger oss de svar på de eviga frågorna som känns rätt för oss.

Föräldrar, lärare och andra kan aldrig helt veta vad som rör sig inom oss. Ingen kan göra individuationsprocessen åt oss. Det är något vi måste göra själva.

Denna process förefaller ske instinktivt någon gång under åldrarna 20–50 år. En enkel övning belyser grunden i vad processen handlar om:

Individuationsprocessen är viktig om vi ska realisera vår fulla potential. Det är bara du som hör din inre röst. Därför kan endast du förverkliga din fulla mänsklighet. De vuxna under uppväxten kan aldrig göra jobbet åt dig. Däremot kan de ge dig den trygghet du behöver för att själv ta reda på vem du är.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se