Strategier logo

Nr 574, den 8 oktober 2007

Tips för att leda och utbilda

Varför vinna ett hjärta?

De flesta pedagoger och många ledare har upptäckt vikten av en god personlig kontakt med elever och medarbetare för att lyckas med en kurs, en utbildning eller ett gott ledarskap.

Gordon Neufeld, som vi har skrivit om flera gånger, har lyckats fånga varför detta fungerar: Vi lär oss av dem vi känner anknytning till. Anknytningsmekanismen är inbyggd i våra hjärnor. Anknytningen är livsavgörande under småbarnsåren, men är betydelsefull också under uppväxtåren och även i vuxen ålder. Fast mogna vuxna kan förstås själva styra sina anknytningar i konstruktiv riktning.

Neufeld använder engelskans "collect" (i betydelsen "samla in") för att beskriva hur vi skapar anknytning till andra. Ett bättre svenskt begrepp skulle kunna vara "att vinna ett hjärta".

Det lilla barnet som tvärvägrar att göra som pappa eller mamma säger, saknar just då anknytningen till föräldrarna. Mammas eller pappas uppmuntrande vänliga ord, en bekräftelse på det som nyss var roligt, lite tid och anknytningen vinns åter. Helt plötsligt är barnet mycket mer resonabelt om vad föräldrarna vill.

Ett ärligt, respektfullt och kärleksfullt samtal med tonåringarna kan få dem att ta in sina föräldrars eller sina lärares synpunkter – när anknytningen vunnits.

Mogna vuxna människor är naturligtvis kräsna ifråga om vem de knyter an till. De läser av andras integritet, ärlighet, värderingar, beteenden och avsikter innan de litar på någon fullt ut. De kan också bryta relationen om något inte stämmer. Vi kommer att fungera mycket bättre med arbetskamrater och chefer som ärligt lyckats vinna våra hjärtan.

Här är några tips för att vinna ett hjärta på arbetsplatsen:

Anknytningspsykologin bekräftar vikten av detta välkända förhållningssätt.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se