Strategier logo

Nr 263, den 30 augusti 1993

Personlig Utveckling: Idéer och Tips

Skriv en positiv dagbok

Jag blir ofta förundrad, på utbildningar och vid handledning, över hur lite vi erkänner våra framgångar, kvalitéer och talanger och hur oproportionerligt stor vikt vi lägger på våra misslyckanden, brister och svagheter.

Vi känner alla igen fenomenet. Frågan är bara: Om man verkligen skulle vilja göra något åt det för egen del, hur skulle man göra? Kan en Positiv Dagbok vara nå’t?

Enligt professorn i praktisk filosofi, Peter Koestenbaum så är en väl avvägd balans mellan att leva livet och att reflektera över livet en viktig ingrediens i all personlig utveckling. Den Positiva Dagboken är, i all sin enkelhet, ett sätt att dagligen fundera på livet på ett positivt sätt.

När jag träffade Mike Pegg första gången 1979 så föreslog Mike idén att varje dag skriva ner: "Fem saker jag har gjort bra idag" och "Två saker jag vill göra ännu bättre i framtiden". Jag provade och idén föddes till den Positiva Dagboken.

När du har skrivit klart din bok vågar jag påstå att du ännu lättare kommer att se positiva sidor hos dig själv och andra.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1993 Fortbildningsbrevet Strategier för Positiv Påverkan • www.strategier.se