Strategier logo

Nr 794, den 2 oktober 2017

En tankeväckande insikt…

Metod eller insikt?

Inom såväl skola som ledarskap översvämmas vi av metoder. Metoder för att förbättra lärandet, minska aggressiviteten, stärka värdegrunden, öka motivationen, hantera negativa människor och mycket mer. Jag drar mig till minnes Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn. Där finns en (1) negativ person, skomakare Snäll. Men barnen går inte på någon allmän kurs i att hantera negativa människor. De möter skomakare Snäll och lär sig förstå specifikt honom och hanterar honom utifrån den insikten, inte utefter någon allmän metod.

I studiedagarna jag ger utifrån dr Gordon Neufelds material betonar jag att det jag presenterar inte är någon metod utan handlar om insikt. Jag är öppen med att jag inte har en aning om hur dessa insikter bäst tillämpas i praktiken i skola och klassrum. Däremot är jag övertygad om att pedagoger, lärare och elevvårdspersonal med kunskap och erfarenhet i sina roller kommer att kunna tillämpa insikterna på ett lämpligt sätt, samt att det blir unikt för varje individuellt barn.

Diagnoserna på barns problembeteenden har blivit så många att vi talar om bokstavsdiagnoser. Men dessa diagnoser bygger inte på någon insikt av hur dessa problembeteenden uppstår. Därför kan samma barn få olika diagnoser av olika professionella.

Detta innebär att insikt om barns beteenden och vad som orsakar dem på sikt kommer att göra många diagnoser irrelevanta. Det blir inte längre en fråga om Pelle har adhd, odd eller asperger. Istället kommer vi att specifikt förstå grunden i Pelles svårigheter och därmed ge honom skräddarsydda lösningar. Inte olikt hur barnen i Bullerbyn lärde sig hantera skomakare Snäll.

Dr Neufeld har utifrån utvecklingspsykologin, anknytningsteorin och neurobiologin lyckats framgångsrikt förklara många utmaningar hos dagens unga: dålig studiemotivation, ängslan, mobbning, aggressivitet, uppmärksamhetsproblem, gängbildning och mycket annat.

Med mer insikt och mindre metod kommer unga att må bättre och växa mer.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se