Strategier logo

Nr 559, den 22 januari 2007

Tips för att leda med visdom

Indianernas käpp

Världens urbefolkningar har åtskilligt med visdom och praktiska metoder som kan användas i västvärlden idag. Här är en metod för att uppnå konsensus som jag hört om i många tappningar.

I väst löser vi ofta meningsmotsättningar, antingen genom att majoriteten vinner i en demokratisk omröstning eller genom kompromiss som alla godtar. Det innebär att vi i diskussioner ofta framhärdar i att tala om hur fel motparten har och hur rätt vi själva har. Det är en del av vår beslutande kultur.

Men när man betänker hur många urbefolkningar löser samma utmaningar så framstår västvärldens metoder som tämligen stela och räddhågsna.

En del indianer använder en käpp när byrådet samlas för att diskutera ett problem som man inte vet en lösning på. Det kan vara ett problem som handlar om liv och död. Det innebär att ett bra svar är viktigare än vem som kom på svaret.

Käppen står i mitten av cirkeln. Den som vill tala tar käppen och berättar sin syn. Sedan ställer hon eller han tillbaka käppen. Någon annan kan ta käppen och tala. De som talar får inte kritisera andra, bara delge sin egen uppfattning i frågan. Ibland står käppen stilla i mitten och det är tyst, därför att ingen just då har något att säga. Sedan ser någon en ny vinkel utifrån det som sagts och tar åter käppen. Eftersom ingen kritik förekommer så behöver ingen försvara sig. Därmed kan var och en utan att tappa ansiktet ändra sin uppfattning under sammankomsten.

Sammankomsten blir en process där alla församlades erfarenhet och syn på saken kommer att beaktas. Efter en kortare eller längre tid så kommer gruppen att hitta en konsensus förankrad hos alla istället för en framtvingad kompromiss.

Denna konsensus underlättas förstås av en helhetssyn där de som deltar i diskussionen vill allas bästa därför att alla behövs. Det är situationen i många arbetslag. Men även om skilda intressen finns så kommer besluten att bli bättre genom den allsidiga belysning av en fråga som indianernas käpp möjliggör.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se