Strategier logo

Nr 788, den 5 juni 2017

Tips för mänsklig potential

Att benämna sin värld

Nyligen hörde jag om en grupp mödrar som regelbundet träffas och berättar om sig själva, sina barn, sin familj och livssituation. Jag drar mig till minnes den brasilianske pedagogen Paulo Freire och hans begrepp "benämn din värld". Att benämna sin värld är att berätta om sig själv, sin livssituation och sina erfarenheter för andra som lyssnar aktivt. Freire menade att detta är en avgörande process för att frigöra sig från yttre påtryckningar inklusive rent förtryck.

De flesta av oss förstår processen. Vi upplever en frigörelse när vi för vår partner eller nära vän kan få berätta om vad som försiggår inom oss. Vi säger att vi behöver "lätta på vårt hjärta". Helt klart är detta en avgörande del i processen att växa till sin fulla potential.

Ingen kommer dock att skapa detta utrymme för oss, vi måste skapa det själva. Vi måste hitta personerna vi litar på och känner oss trygga med och hitta tid och plats. Bäst är alltid ett fysiskt möte där alla subtiliteter i vår kommunikation kan framträda på bästa sätt. Men visst är ett Skype-möte bättre än inget möte.

Idag behöver vi benämna vår värld mer än någonsin. Utan reflektion om vår livssituation kommer vårt liv snabbt att definieras av andra utifrån deras livsbetingelser snarare än av våra egna.

Paulo Freire anses vara den dominerande pedagogiska tänkaren under 1900-talets andra hälft, framförallt genom boken Pedagogik för förtryckta, en bok som även västerlänningar i demokratiska samhällen fann relevanta insikter i.

Som vi många gånger påpekat i Strategier så blir vår demokrati aldrig starkare än sin svagaste länk – i dagens demokratier ofta den enskilde väljaren. Kan du göra kloka val efter en överlagd inre övertygelse eller dras de med i åsiktsstormarna i dagens många olika media?

Gruppen mödrar som regelbundet träffas har i sin trygga grupp förutsättningarna att benämna sin värld utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Vi behöver alla benämna vår värld.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/788.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se