Strategier logo

Nr 841, den 18 november 2019

En tankeväckande analogi…

Fjärilen och förskolan

Vad kan en fjäril ha med svensk förskola att göra? Jo, det finns en tänkvärd symbolik. En fjäril föds bekant inte till fjäril, utan processen är mer komplicerad än så. Honan lägger ett ägg som befruktas av en hane. Ur ägget kommer så småningom, inte en fjäril, utan en larv. Larven äter upp sig, i regel på gröna blad av någon växt, men inte vilken växt som helst, larven är kräsen. Larven växer och måste ömsa skinn några gånger. När larven har ätit färdigt så förpuppar den sig och blir inaktiv, det är nu som larven förvandlas till en fjäril. När förvandlingen är klar flyger fjärilen ur larvens kokong.

Vad har nu detta med förskolan att göra? Låt oss reflektera över följande scenario. Vi tycker att larvens process går för långsamt, kraven ökar och nog borde fjärilen kunna flyga tidigare. Så vi knackar på hos puppan och erbjuder flyglektioner, det kan aldrig vara fel att börja tidigt, eller hur? Scenariot är naturligtvis absurt genom vår förståelse av fjärilen födelse. Med flygtvång för larven blev det nog aldrig någon fjäril.

Människans mognadsprocess är inte lika fysiskt tydlig, men med lite insikt ligger den närmare fjärilens än vad man först kan tro. Vi inser att naturen måste ha sin gång när ettåringen ska stå och gå på två ben, men följer vi naturens gång därefter?

Om vi säger att fjärilens flygförmåga är analog med människans akademiska lärförmåga, att kunna lära sig med skolpedagogiska metoder, så håller analogin i viktiga delar. Vid sju års ålder är då de flesta barn "flygfärdiga", eller med ålderdomligt men fullt relevant begrepp, skolmogna. Då har prefrontalbarken mognat och givit oss förmågan till samtidiga motstridiga känslor, en förmåga som är avgörande för all pedagogik av någon som helst komplexitet.

Men vad händer om vi pressar på lärande under "förpuppningen" = förskolan? Jo, det hindrar den fria leken och emotionerna som är avgörande för skolmognad, mognad att ta emot lärande. Om detta faktum finns dock tyvärr endast begränsad förståelse i läroplanen för förskolan.

Vänlig hälsning Jonas Himmelstrand


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se