Strategier logo

Nr 790, den 7 augusti 2017

En tankeväckande upplevelse…

Religion i skolan

Åland ska uppdatera sin skollag och jag är inbjuden till en diskussion mellan en representant för svenska Skolverket och en expert från Finland. Diskussionen gäller religionsundervisning i skolan.

Som sekulär svensk reflekterar man sällan över frågan. Det måste väl vara bra med allsidig och saklig undervisning som inte framhäver någon särskild religion, eller hur? Är det inte så i alla länder?

Representanten från Skolverket förfäktar med emfas denna uppfattning. Samtidigt slås jag över hur oflexibelt och närmast fundamentalistiskt svenska uppfattningar framförda av en svensk myndighetsperson upplevs i ett åländskt sammanhang.

Den finske experten visar att Finland följer Europakonventionens första tilläggsprotokoll, artikel 2, som säger:

Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Sverige reserverade sig under många år mot artikeln men reservationen återtogs 1995 och Europakonventionen inkorporerades då i sin helhet till svensk lag.

I Finland ges eleverna religionsundervisning i enlighet med den tro som finns i familjen. Det räcker med att tre elever i varje klass delar samma tro för att undervisning i denna religion ska arrangeras för dem. Finland har på detta vis studieplaner för en lång rad olika religioner.

Hur ska man se på detta? Alla med elementär filosofisk kunskap vet att "allsidig och saklig" i sig är en filosofisk övertygelse, en övertygelse som inte alla delar. Men långt viktigare är kanske religionens sekulära roll för anknytning och traditioner inom familjen, en anknytning som vi vet är central för emotionell hälsa och utveckling till full mänsklig potential. Här kan man se ett problem med det svenska synsättet, det försvagar tyvärr familjerna. Mogna människor förstår att varje människa har rätt till sin tro och övertygelse.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se