Strategier logo

Nr 477, den 22 april 2003

Tips för att utbilda och informera

Illustrera med exempel

"Bra exempel ger en mycket bättre presentation." Detta är en av många insikter kursdeltagarna brukar få på vår kurs, Bli en bättre pedagog. Detta gäller inte minst för ämnen som teknik, ekonomi, juridik och matematik där enbart teori snabbt förlorar många lyssnare.

Människans ursprungliga sätt att minnas muntlig information är genom att höra exempel, enligt hjärnforskarna. Eftersom vi alla, genetiskt sett, fortfarande är stenåldersmänniskor så är det inte förvånande att bra exempel fungerar.

Men det är också vanligt att många som står inför uppgiften att göra sitt teoretiska ämne mer lättbegripligt värjer sig och säger att exempel nog är bra för andra ämnen men inte just för deras eftersom det är så speciellt. Visst kan det vara lite besvärligt, men det är alltid möjligt att förtydliga med exempel.

Varje ämne som det är värt att informera om påverkar ju människan och livet på något sätt. Annars skulle vi vare sig vara motiverade – eller få betalt – för att prata om det. Alltså finns det bra exempel som involverar människor i varje ämne som vi någon gång kommer att prata om.

Tips för att illustrera med exempel:

Få saker kan lyfta dina presentationer som väl valda exempel.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs gärna Övertyga, övertala, påverka – berättelsen som pedagogiskt verktyg, av Annette Simmons. Se recension på www.strategier.se/477.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se