Strategier logo

Nr 473, den 24 februari 2003

Tips för att utbilda och informera

Maslow i pedagogiken V

Här kommer den femte och sista delen i vår serie om hur vi kan tillämpa Maslows behovstrappa i utbildningslokalen.

Maslow kallade den högsta nivån för självförverkligande nivån. Man skulle också kunna kalla den för "flow-nivån".

"Flow" kallas det tillstånd där vi är totalt engagerade i en aktivitet. Det är den positiva upplevelsen där timmar kan kännas som minuter. Eftersom vi lär oss bäst i flow så vill vi helst att alla deltagare är där under hela kursen eller utbildningen.

Det är på Maslows femte nivå man kan höra en knappnål falla, det är här deltagarna är trollbundna av en presentation, det är här de är fullkomligt uppslukade av en övningsuppgift, det är här de säger att kursdagen gick väldigt fort.

Att hålla en utbildning på Maslows femte nivå är en balansakt där man noga får överväga varje ingripande. Är ingripandet så viktigt att det är värt risken att störa flow och skicka ner deltagaren eller gruppen till Maslows lägre nivåer? Ibland är det så, ibland inte.

Att komma till Maslows femte nivå är som att ha fått upp kursen i luften och sedan försöka hålla den där med så få "mellanlandningar" som möjligt. Självfallet är det viktigt att ha ett klart mål.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs tidigare artiklar i serien samt om begreppet "flow", se länkar på www.strategier.se/473.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se