Strategier logo

Nr 362, den 9 februari 1998

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Att sätta utbildningsmål

Vet du vad du får för pengarna när du köper en utbildning? Har din organisation klara mål på sina utbildningar? Vet deltagarna vad de förväntas kunna efter kursen? Utbildningsmål är viktiga. Att kunna formulera tydliga utbildningsmål är dock inte alltid enkelt.

I sin bok "Preparing Instructional Objectives" (övs: Att förbereda utbildningsmål) skriver Robert Mager om hur man formulerar tydliga utbildningsmål.

Ofta ser vi vackert formulerade, ordrika och otydliga utbildningsmål. Det är inte ovanligt att hitta ett mål liknande detta:

Att skapa en ökad förståelse för vikten av pedagogisk utveckling.

Vad betyder detta? Magers grundfråga är: Vad är det som elever och kursdeltagare ska kunna göra efter utbildningen? Hålla ett föredrag om pedagogik? Hantera en besvärlig klass? Svara på ett flervalsprov om god pedagogik?

Enligt Mager består ett tydligt utbildningsmål av tre delar:

När vi har formulerat om målet ovan enligt Magers metod så kan det exempelvis se ut så här:

Att, bortsett från ämne eller årskurs, kunna beskriva tio arbetssätt inom skolan som främjar inlärning och tio arbetssätt inom skolan som försvårar eller hindrar inlärning.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på www.strategier.se/362.html


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändring • www.strategier.se