Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 657, den 20 juni 2011

En tankeväckande insikt…

Den internationella synen på svensk barnomsorg

Under de senaste fyra månaderna har jag föreläst om den svenska modellen för familj och barnomsorg i sju städer i sex länder: Italien, Ungern, Kanada, Portugal, Irland och nu senast i FN i New York. Att höra omvärldens reaktioner och frågor ger en annan bild av Sverige än den man får som bosatt i Sverige.

Jag har berättat om den svenska modellen där statsmakterna valt att satsa på en särskild form av barnomsorg, en starkt subventionerad förskola som idag omfattar 92% av alla svenska barn 18 månader – 5 år gamla. Jag har även berättat om utfallet under de sista 20 åren med ökad psykisk ohälsa hos unga, försämrade skolresultat, sämre ordning i klassrummen, hög sjukskrivningsfrekvens hos kvinnor och i synnerhet förskolepersonal, större grupper och försämrad personaltäthet på förskolorna och ett försämrat föräldraskap – med referenser till allt.

Reaktionerna har varit intressanta. De utvecklingspsykologiskt inriktade åhörarna menar att utfallet är att vänta genom att så små barn tillbringar så mycket tid i sina föräldrars frånvaro. Ett mindre antal menar att det behövs mer forskning för att säkerställa orsakssambandet.

Däremot verkar båda grupperna eniga om att föräldrar måste göra sina egna val, och att statsmakterna inte ska välja åt föräldrarna. Föräldrar måste kunna välja hemomsorg, farmor-omsorg eller grann-omsorg, med motsvarande stöd som ges till förskola. På FN hänvisade man till människorättskonventionerna när man menade att det är föräldrarna som måste välja form av barnomsorg för sina barn.

När jag smält dessa och andra intryck så framträder en ny bild av Sverige, ett land som från ett internationellt perspektiv har en ganska extrem syn på barn, föräldraskap, familj och lärande. Den svenska debatten liknar ingen annan och vi har inte särskilt goda resultat att visa upp i förhållande till vår materiella rikedom. Vi behöver samtala mer om detta i Sverige.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på: www.strategier.se/657.html


© 2011 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN