Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 840, den 4 november 2019

Tips för mänsklig potential

Förskolans effekter på föräldraskapet

Jag träffar en stolt förskollärare på en studiedag som berättar hur de ambitiöst arbetar för att få alla barn på sin förskola att knyta an till de vuxna.

Ett mycket lovvärt syfte som sätter barnomsorgens viktigaste uppgift högst på agendan. Småbarn är dåliga på separation och känner lätt att föräldrarna försvunnit för gott när föräldrarna lämnat förskolan för att gå till jobbet. Lösningen är en sekundär anknytningsperson på förskolan, en låtsasfarmor, -morfar, -faster, -morbror. Men anknytningen ger sig inte av sig själv utan kräver hos förskolan ett mål och en medveten strategi. Denna förskola har valt en omsorg som hjälper fler barn att växa till sin fulla potential.

Men är det en idealisk situation? Är barnens trygghet på förskolan det enda problematiska med den svenska familjepolitiken och dess fokus på förskola från ett års ålder? Den svenska regeringen har uttryckt sig klart och tydligt: "I Sverige gäller svenska normer och värderingar vilket innebär att mamma och pappa jobbar och barnen är på förskolan." Förre arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (s) formulerade sig ungefär så när hon beskrev Sverige för nyanlända.

Efter att i femton års tid ha studerat frågan om förskolans effekter så lutar jag alltmer åt att effekterna på föräldraskapet är allvarligare än effekterna på barnen. Effekterna på föräldraskapet består under en mycket längre tid, inte minst under den utmanande tonårstiden.

Tecken i tiden ger tydliga besked på att många svenska föräldrar är osäkra i sin roll, de har svårt att förstå barns behov och svårt att sätta gränser. Initiationen i föräldraskapet kommer ofta under de första 3-4 åren, särskilt under två-åringens trotsperiod. Har man inte upplevt detta därför att barnen varit på förskola, och inte heller under den egna uppväxten, så saknas lätt erfarenheterna. Det svaga föräldraskapet ger problem under tonåren. Det finns många skäl att ifrågasätta dagens svenska familjepolitik.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN