Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 679, den 18 juni 2012

En tankeväckande upplevelse…

Mötet med Finland

"Vilket språk ska vi tala?" Frågan ställs på svenska vid ett möte med generaldirektören på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors (finska Skolverket). Ska vi tala finska, svenska eller engelska? Generaldirektören är nytillträdd och den finska hemundervisningsföreningen har begärt ett möte. Jag är inbjuden som bosatt på Åland och som representant för svenska hemundervisare. Finland känns exotiskt för mig, trots närheten till Sverige.

Språkfrågan är viktig i Finland. Respekten för minoriteter – som den svenskspråkiga – har stor plats i finsk lagstiftning. De svenskspråkiga finländarna och ålänningarna har rätt att tala svenska med finska förvaltningar och myndigheter.

Efter en stunds överläggning beslutas att huvuddelen av diskussionen ska äga rum på finska eftersom det är en finskspråkig förening som begärt mötet. Sedan övergår man till svenska när jag och en ålänning ska tala. Ingen översättning ges.

Finsk skollag skiljer sig på två väsentliga punkter från den svenska: 1) i Finland gäller läroplikt – liksom i majoriteten av västländer – och i Sverige gäller skolplikt, 2) i Finland är undervisning föräldrarnas ansvar. Finländarna är med rätta stolta över sina världsledande skolresultat i den internationella PISA-undersökningen, där Sverige ligger betydligt sämre till. Uppenbart har finsk skollag fungerat i Finland.

Dagarna innan detta möte har berättelsen om min familjs exil till Åland återgetts i ett stort uppslaget reportage i Helsinki Sanomat, Finlands största dagstidning. Den finske hemundervisningsordföranden ber mig att personligen sammanfatta för generaldirektören som en bekräftelse.

Jag berättar om hotelserna, vitena och socialanmälan för vår hemundervisning, och den oundvikliga flykten till Åland och alla overklighetskänslor som följde. Generaldirektören lyssnar och antecknar. Jag blir berörd när han tackar mig och stolt säger: "Välkommen till Finland!"

Kunskapssamhället bjuder på såväl oväntade upplevelser som folkförflyttningar.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/679.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN