Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 764, den 2 maj 2016

En tankeväckande upplevelse…

…ta mitt barn ur skolan

Jag är på föräldrakonferens i Vancouver, Kanada där nära 600 föräldrar och professionella samlats en lördag för att tala om föräldraskap och ungas utveckling.

Jag lyssnar till samtalsämnena kanadensiska föräldrar emellan. Många är detsamma som i Sverige även om de kanadensiska föräldrar förefaller lugnare, mindre stressade och med mer kraft i sitt föräldraskap.

Men flera gånger hörde jag ett samtalsämne som är främmande för svenska öron. De lät ungefär såhär: "My son is having a bit of problems in school right now and I think I may pull him out of school next term." Alltså att sonen har problem i skolan och att föräldrarna överväger ta ut honom ut skolan – underförstått för att hemundervisa honom.

Hemundervisning är en laglig möjlighet i alla Kanadas delstater och nästan lika populärt som i USA med flera procent av alla skolbarn i hemundervisning. De undervisas alltså av sina föräldrar i hemmiljö, eller av en grupp föräldrar som samarbetar, istället för att gå i skolan. I Sverige finns ingen motsvarande möjlighet att hemundervisa, skollagen sätter oöverstigliga hinder. Tanken på hur möjligheten till hemundervisning bidrar till föräldrarnas lugn och känsla av kontroll över sina barns lärande och utveckling, den tanken går inte att undvika.

Kanada lyckas väl i PISA-studierna och ligger tillsammans med Finland i toppnivån bland västländerna.

Ytterst handlar det om vem som tar ansvaret för barns och ungas utveckling. Den svenska föräldrabalken säger visserligen att ansvaret är föräldrarnas men i praktiken har staten i hög grad tagit över fostran redan i förskolan och ända upp i gymnasieåldern. Sett till resultaten i psykisk hälsa och skolresultat har detta uppenbart inte varit en god utveckling.

När jag reflekterar över samtalen med föräldrarna jag mötte så är det ofrånkomligt att de känner sig tryggare och mer framgångsrika i sitt föräldraskap än de flesta föräldrar i Sverige. Självklart påverkar detta även skolresultaten.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2016 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN