Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 551, den 25 september 2006

Tips för att utbilda och informera

Nuet som strategi

För många år sedan gick jag en kurs i Gestaltterapi, en etablerad terapiform som använder sig av "heta stolen" för den som vill jobba med gamla känslominnen. Jag imponerades av hur gestaltterapeuten alltid verkade veta precis vad han skulle säga till personen i heta stolen för att processen skulle leda framåt. I en paus frågade jag honom hur han visste.

"Jag vet inte", blev svaret. "Det enda jag gör är att bekräfta vad som faktiskt sker i nuet för personerna i heta stolen. Jag försöker aldrig leda dem någonstans. Jag vet inte vart processen leder. Jag bara bekräftar vad jag ser hända. Det räcker."

En liknande princip hörde jag berättas om i samband med en studie av framgångsrika schackspelare. Var inte de bästa schackspelarna de som kunde se flest steg framåt och räkna ut den bästa strategin? Nej, det som utmärkte de bästa schackspelarna var att de såg flest handlingsalternativ i sitt innevarande drag. Närvaro i nuet var alltså den bästa strategin.

Senare i en av mina husbiblar, Ledarskapets Tao av John Heider, läste jag i ett av de poetiskt skrivna sidolånga kapitlen: "Underlätta det som sker istället för det du tycker borde ske." Tänkvärt. Ingen enskild mening har hjälpt mig mer som utbildare, coach och mentor än denna. När jag blir ställd, inte vet vad jag ska göra, fokuserar jag på vad som faktiskt händer i nuet snarare än på allsköns idéer om vad jag tycker att jag borde göra.

  • På en kurs kan man då och då fråga deltagarna vad de tycker fungerar och vad de vill ha mera av. Genom en bild av var deltagarna befinner sig blir det lättare att veta vad man ska göra härnäst.

  • Man kan komma väldigt långt i en handledningssituation genom att enbart bekräfta vad den man handleder säger och vill, utan att döma eller ha åsikter.

  • Med mina barn har jag upptäckt att det räcker bra med att hjälpa dem med vad de behöver för ögonblicket. När jag följer deras process, snarare än styr den, så visar de sin egen väg till utveckling.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo på: www.strategier.se/551.html


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN