Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 407, den 21 februari 2000

Praktisk pedagogik: idéer och tips

Den röda trådens paradox

Vi vill att föredragshållare ska ha en röd tråd i sitt föredrag som ger oss aha-upplevelser och gör det lätt att hänga med. Ofta tror vi att den röda tråden finns i föredragshållarens manus. Det är delvis riktigt men det finns en annan faktor också: Den Röda Trådens Paradox.

Konstkännaren säger att: "Skönhet är i betraktarens öga." På samma sätt är det med den röda tråden. Den finns i åhörarens hjärna snarare än i pedagogens föredragsmanus. En av vår hjärnas mest fenomenala förmågor är att hitta mönster i det den varseblir. Ju mer stimulerad hjärnan blir desto lättare kommer den att hitta en röd tråd i föredraget.

Hjärnan blir förstås mer stimulerad av en levande föredragshållare med bra exempel och tydligt kroppsspråk än av en oengagerad föreläsare som serverar abstrakta teorier från en talarstol. Som åhörare kommer vi alltså att uppleva mera röd tråd och få fler aha-upplevelser med den engagerade föredragshållaren.

Är läraren oengagerad upplever vi sällan någon "röd tråd" oavsett hur välstrukturerad läraren är. Åhörarnas hjärnor blir inte tillräckligt stimulerade för att hitta några sammanhang eller aha-upplevelser. Detta är Den Röda Trådens Paradox.

Den röda tråden har alltså minst lika mycket att göra med engagemang som med struktur. Här är några tips:

  • Visst behövs en grundläggande struktur så att föredraget hänger ihop. Om du kan ditt ämne och är van att prata om det har du säkert upptäckt en bra struktur.

  • Använd exempel, metaforer, analogier och liknelser, särskilt i inledningen så att alla utom tvivel förstår vad du kommer att prata om. Fortsätt använd exempel hela föredraget igenom.

  • Kan du ditt ämne väl? Våga då prata fritt om det. Släpp lös kroppsspråket, bjud på dig själv och dina exempel och oroa dig inte om en mening hamnar fel. Kom ihåg att engagerade hjärnor lättare hittar en röd tråd.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2000 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN